Skriv din e-post och ditt namn nedan, om du betalar för flera fyll då också i deras namn.
Betala med: Swish 123 197 9913 eller BankGiro 5569-1075
Skriv på inbetalningen ditt namn och koden DPR.
Registrering och inbetalning måste vara gjord före den 27 januari 2018 eller på plats.

English
Enter your email and your name below, if you pay for more fill then also in their name.
Pay with: Swish 123 197 9913 or BankGiro 5569-1075 or on the day of arrival:
Enter your payment name and the code DPR.
If you pay on the day of arrival, enter "on arrival" on the lastbox.
Registration and payment must be madebefore January 27, 2018, or when you arrive.

E-postadress: E-mail address:

För och efternamn First and last name

För och efternamn First and last name

För och efternamn First and last name

För och efternamn First and last name

För och efternamn First and last name

Antal personer: Number of people

Betalat kronor: Paid amount:

Betalt datum: Paid Date:

Betalt via Swich (Skriv ett X): Paid via Swich (Type an X)

Betalt via BankGiro (Skriv ett X): Payd via BankGiro (Type an X)

Önskas kvitto? (Skriv Ja,) Want a receipt (Type Yes):

Arkiv

Under denna rubrik "Arkiv" ligger texter som tidigare legat under rubriken "Barnen2014"

Kanske kan församlingarna i varje kommun hjälpas åt att samla in pengar till det antal barnfamiljer som bor i kommunen! Nedan finns ett dokument med alla kommunerna i Sverige och hur många barnfamiljer som bor i respektive kommun.
Kanske kan ni samla in så att det räcker till ett överskott till andra kommuner också.

Klicka här för att öppna PDF dokumentet och se antal barnfamiljer i din kommun!

Agape Sverige kan inte göra detta ensam, men tillsammans kan vi samla in de pengar som behövs för att genomföra detta projekt.

Vi har nu möjligheten att ge barnen och hela familjen evangeliet direkt hem i brevlådan till en så låg kostnad som 11 kr per DVD. I priset är tryckning av DVD, DVD-box, omslag, häfte med information, packning, adressregister och porto inkluderat.

Barnen i Sverige behöver evangeliet och vi har redskapet. "Evangeliet på en DVD, från Jesu födelse till uppståndelsen" inkluderar 15 talade språk.

Alla gåvor behövs från församlingarna, privatpersoner och företag.
För att Posten skall kunna dela ut filmerna före påsken 2014, måste vi beställa filmerna och få in gåvorna senast den 15 januari 2014, tidigare gällde 18 december 2013, men vi har fått ny datum från leverantören av filmerna.

OBS!
Flera hör av sig om det finns möjlighet att fortfarande skicka in pengar, vi kommer att lägga beställningen nu på onsdagen den 23 januari, så det går bra att skicka in gåvor! Är ni en församling så se hur många barnfamiljer det bor i Er kommun och försök att fylla upp med gåvor!

Alla gåvor går oavkortat till projektet.

Om ni önskar försöker vi gärna komma till Er församling och inspirera om filmutdelningen.
Återkom då till:
Elon Svanell, elon.svanell@gmail.com
Tord Larsson, tord@agapesverige.se


Tillsammans och med Guds hjälp kan vi kristna i Sverige göra detta möjligt!
Så är det också er himmelske faders vilja att ingen av dessa små skall gå förlorad. Matt 19:14

Det har kommit in nästan 500.000 kr till filmutdelningen och det är välsignat, och vi vet att fler gåvor är på väg in!
I dag den 7 januari kom det in över 100.000 kr, så totalt 600.000 kr insamlat.
Ytterligare över 100.000 kr är på väg in. Så totalt mer än 700.000 kr så långt. Den 14 januari är insamlingen vi uppe i 763.000 kr. Den 12 februari är vi upp i 1.026.000 kr i insamlade medel.


Den 25 januari har insamlingen nått upp till 1 miljon kronor!

Skriv"Barnen2014" på inbetalningen.
Skriv namn, adress, telefonnummer och e-post
så att vi kan tacka dig för gåvan.

Församlingar skriv namnet på din Kommun, tel och e-post


Plusgiro: 91 53 52 - 9
Bankgiro: 5569-1075

Mer under 94.000 barnfamiljer har fått varsin DVD med evangeliet en vecka före påsk 2014!