SHINE för att nå ungdomarna med evangeliet!

I Sverige finns det ca 800.000ungdomar i åldern 13-19 år. Utav dessa går max 50.000 i någon kyrka. Vad gör vimed resterande 750.000 ungdomar.
Vi har sedan i somaras startat upp ett arbete med ungdomar i Sverige mednamnet SHINE.

Vårt arbete är att tillsammansmed ungdomarna starta nätverk i skolorna och stötta ungdomarna i deras vittnande om Jesus i sin skola.
Se också våra produkter som hjälper dig att sprida evangeliet:
/webbutik/the-four

http://www.agapeshine.org