Volontär // Sökordsoptemering

Volontär // Sökordsoptimering

Vill du använda din talang för att nå fler på Internet? Din kunskap med sökordsoptimering behövs för att fler skall kunna ta del av vår webbportal.

Läs mer........

Volontär //
Sökordsoptimering

HittaGud.se, portalen som vänder sig till människor som ännu
inte lärt känna Jesus. Portalen där man kan ta del av evangeliet, vem är Jesus,
vittnesbörd mm.
Alla frågor om evangeliet och alla som lämnar sina liv till Jesus, besvaras av
e-coach.

Vi ingår i ett nätverk med sammanlagt 30 olika språk
(Jesus.net). Det finns e-coach världen över som besvarar alla inkommande
e-mail. Nästan 5.000 människor lämnar sina liv till Jesus varje dag i Jesus.net
nätverk världen över där HittaGud.se är en del av.

Uppgifter
Nu söker vi dig som har kunskaper och kan administrera inom sökordsoptimering.

Känner du dig kallad?
Skicka e-mail till Tord Larsson tord@agapesverige.se och berätta om dig
själv.

Praktisk information
Vi tror du kan arbeta ett par timmar i veckan.
Du arbetar hemifrån.

Vilka är vi
Agape Sverige är namnet på vår organisation som bilades 1975. Vi är en del av
Cru.org (tidigare Campus Crusade for Christ) som grundades
1951 av Bill & Vonette Bright. År 2012 arbetade 24000 personer heltid
och över 250.000 tränade frivilliga inom CCCI, i 191 länder. I Europa går CCCI
under namnet Agape Europa, i Sverige heter vi Agape Sverige tidigare namn
(SVERIGE FÖR KRISTUS), Agape Sverige bildades år 1975.
HittaGud.se är arbetsnamnet på vår utåtriktade satsning med att nå människor
med Guds ord på Internet.

Agape Sveriges verksamhet
Vårt uppdrag är att berätta om Jesus i
den helige Andes kraft och lämnar resultatet åt Gud
Vi möter
människor på Internet framförallt HittaGud.se. Vägleder
till Jesus och vägleder dem in i en lokal församling.
Vi samarbetar med församlingar och delar ut filmen Jesus och traktat, 2014
delade vi ut filmen "Berättelsen om Jesus" till 94.000 barnfamiljer i Sverige.
Vi arbetar med att nå studenter med evangeliet i flera städer i Sverige.
B.l.a. Lund, Stockholm, Ultuna, Västerås och Uppsala.
Och nu även med ungdomar (SHINE), detta är bara en bråkdel av vad vi gör.

Publicerat den 24 januari