Tidningen Dagen om Barnen2014

Tidningen Dagen skrev en artikel om Barnen2014, några icke troende motsätter sig att vi vill dela ut en film om evangeliet, så kommer det alltid att vara. Vi vet ju att Guds ord och världen inte går ihop.
http://www.dagen.se/nyheter/svenska-familjer-far-jesusfilm/

Publicerat den 4 december